VIVACOM 4G мобилна мрежа
   Информационна агенция "Център Спорт"  [email protected], +359 886 01 53 91

Създаден на 1 октомври 2009 г. Първият спортен сайт на Добричка област  facebook.com/centersport.org

ПФК ДОБРУДЖА ЕАД ЩЕ БЪДЕ ЗАЛИЧЕНО ОТ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Футбол

ПФК Добруджа ЕАД ще бъде заличено от Търговския регистър и това ще стане след като утре  общинските съветници вземат решение. Докладната записка е на зам.-кмета Росица Йорданова.


Професионален футболен клуб „Добруджа” ЕАД е в ликвидация от юни 2010 г., когато е взето решението за обявяването й от ОбС Добрич. То е вписано в Търговския регистър в края на май 2011 г., а за ликвидатор на дружеството е обявен Галин Гинков. Регистрираният капитал на дружеството е 2 173 000 лв., разпределен в 2173 поименни акции по 1000 лв. Капиталът на дружеството е формиран от две непарични вноски представляващи вещно право на ползване върху недвижими имоти, чийто срокове за ползване е изтекъл. Заключителният баланс на ПФК Добруджа ЕАД е изготвен на 10 май 2017 г и според него дружеството е с непогасени задължения към НАП в размер на 276 000 лв., от които главница 188 000 лв. и лихви 88 000 лв. След съдебна процедура в триинстанционно производство задълженията са окончателно присъдени в полза на НАП през април 2017 г., а дружеството няма активи за тяхното удовлетворяване. ИА "Добруджа"

Сходни връзки

Mun-Dobrich-reklama

 

 

izida_sport_2

СПОРТЕН КОМПЛЕКС "ИЗИДА"

Потребителски функции


Ако сте изгубили парола?

Hit Counter