VIVACOM 4G мобилна мрежа
   Информационна агенция "Център Спорт"  centersport@abv.bg, +359 886 01 53 91

Създаден на 1 октомври 2009 г. Първият спортен сайт на Добричка област  facebook.com/centersport.org

ПИШАТ НОВИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СПОРТНИ ОБЕКТИ

До 27 януари т.г. община Добрич провежда публично обсъждане на нови Правила за ползване на спортни обекти и съоръжения.  Аргументирани предложения и мнения се очакват на имейл адрес n_kolarova@dobrich.bg.


Мотивите за налагане на промени са актуализиране на подзаконовата нормативна база, както и заличаването на „Спортни имоти" ЕООД с решение от 28.07.2009 г. на Общински съвет град Добрич и създаването на общинско предприятие „Спортни имоти". Към Проекта за нови правила на сайта на общината, е приложен примерен образец на Договор за безвъзмездно ползване на общинските спортни обекти.
Новите правила са разработени в съответствие с Европейското законодателство - Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, както и с националните Закон за физическото възпитание и спорта и Закон за общинската собственост.
Спортните имоти, които поддържа общината, са:
1. комплекс "Простор", разполагащ с тенис кортове, игрища за футбол и полигони за хвърляния. Част от него са и стадион "Дружба", състоящ се от футболен терен, лекоатлетическа кръгла писта, трибуни за зрители с 12 800 места и физкултурен салон, тренировъчно игрище с изкуствена трева и трибуни за 2000 зрители, и тренировъчно игрище полигон;
2. спортен комплекс "Добротица", който се състои от зала с волейболно, баскетболно и хандбално игрище, кръгова лекоатлетическа писта, възстановителен център;
3. футболно игрище „Пионер" - трева и шамот;
5. спортна зала "Работник" с волейболно, хандбално, баскетболно и тенис игрище;
6. административна сграда по ул. „Иван Хадживълков" 10 с физкултурен салон"
и 7. зала за Шах-клуб.
Спортните обекти и съоръжения могат да се ползват безвъзмездно за провеждане на състезания от организации на бюджетна издръжка, детски градини, училища и от извънучилищните звена за реализиране на задължителните учебни програми, когато 30 дни по-рано упълномощен представител заяви своето желание пред директора на „Спортни имоти". Организациите, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, имат право да ползват спортните обекти безвъзмездно за провеждане на състезателна дейност на учениците и студентите, за спортни състезания във въоръжените сили и в Министерството на вътрешните работи, за спортни състезания за всички и за спорт на хора с увреждания - отново със заявка. Организациите, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи стопанска дейност, заплащат такса. Организаторите на спортни мероприятия се задължават да обезпечат финансово разходите за консумативи и да подсигурят охрана и медицинско лице
Разписани са и строги правила за ползването на залите и съоръженията като влизане само групово и в присъствието на треньор; преобличане само в съблекалните, които се заключват, а ценностите се предават на портиера или дежурния; трениране само в екип и с обувки, които не увреждат пода. Забранява се играенето с топка и други уреди, които биха нанесли вреди на облицовката и тавана. Не се допуска удължаването на тренировъчните занимания без предварителна промяна на графика. Не се допуска бягането и тренирането в коридорите и фоайетата на спортните комплекси, както и влизането на домашни любимци. Щетите се плащат от ползвателите.
Спортните обекти по изключение могат да се ползват и за културни и други нужди и прояви с обществен характер при условия и по ред, определени от съответното ведомство и общински съвет, ако с това не се уврежда общата спортна дейност и няма да се нанесат вреди на спортните обекти и съоръжения, завършват новите правила. Повече можете да прочетете на сайта на общината и да направите препоръки до 27 януари на посочения там имейл адрес.
Текст и снимка Дарик радио - Добрич
 

Mun-Dobrich-reklama

 

 

izida_sport_2

СПОРТЕН КОМПЛЕКС "ИЗИДА"

Потребителски функции


Ако сте изгубили парола?

Hit Counter