VIVACOM 4G мобилна мрежа
   Информационна агенция "Център Спорт"  centersport@abv.bg, +359 886 01 53 91

Създаден на 1 октомври 2009 г. Първият спортен сайт на Добричка област  facebook.com/centersport.org

Заповед на кмета на Добрич за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич

Преустановява се провеждането на всякакъв тип масови мероприятия на територията на Община Добрич, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, галерии, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали, всякакъв вид клубове и други). Това сочи заповед на кмета на Общината Йордан Йорданов. Въведени са следните противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич до 29.03.2020 г.:


1.      Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователни офиси, хранителни магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно – хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно – хигиенните изисквания.

2.      Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училищата, университетите и в други обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.;

3.      Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и градини на територията на Община град Добрич;

4.      Преустановяват се всякакви групови форми на дейности и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма

5.      Преустановяват се посещенията в социалните услуги на територията на Община град Добрич, които предоставят дневна и почасова грижа – Дневните центрове за деца и пълнолетни лица с увреждания, ЦСРИ, ЦОП и Общностен център за деца и семейства.;

6.      В социалните услуги от резидентен тип на територията на Община град Добрич – Дом за стари хора, Комплекс за социални услуги за деца и младежи с увреждания, Защитено жилище, Центрове за настанявания от семеен тип за деца без увреждания и Преходно жилище, да се ограничи достъпа на външни лица и да се преустановят посещенията и свижданията. Персоналът да спазва стриктно препоръчаните от СЗО предпазни мерки – почистване, проветряване и дезинфекция на помещенията. Личната хигиена на потребителите да се извършва при строг контрол и спазване на всички епидемични мерки. Близките на настанените потребители да получават информация от директорите на социалните услуги и специализираните институции.;

7.      Забранявам настаняването на нови лица в Дом стари хора;

8.      Социалните услуги, които предоставят подкрепа в дома на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и на лица с увреждания – Домашен социален патронаж, Механизъм за лична помощ и Патронажна грижа, продължават дейността си при спазване на противоепидемичните мерки;

9.      Преустановява се дейността на Детска млечна кухня.

10.  Преустановява се дейността на Клубовете на пенсионера на територията на Община град Добрич.;

11.  Преустановява се провеждането на всякакъв тип масови мероприятия включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, галерии, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали, всякакъв вид клубове и други);

12.  Преустановява се приемането на посетители в следните културни институти:

12.1  Регионален исторически музей Добрич;

12.2  Художествена галерия Добрич;

12.3  Регионална библиотека Дора Габе.

13.  Забранява се провеждането на тържествени сватбени ритуали. Допуска се сключване на граждански брак само с присъствие на свидетелите.;

14.  Забранява се провеждането на траурни ритуали. При ползване на залата за траурни обреди за поклонения достъпът да бъде контролиран от дежурен служител, като се допуска в помещението да присъстват най-близките, а посетителите да преминават на разстояние най-малко 1 метър един от друг, влизайки от северният и излизайки през южният вход и да спазват всички хигиенно противоепидемични мерки.;

15.  Преустановява се дейността на Фермерски пазар и Център на базарна търговия (битак).;

16.  Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.; 

II.                Заповедта да бъде оповестена чрез средствата за масово оповестяване на гражданите на Община град Добрич, а на съответните длъжностните лица отговорни за изпълнението на мерките по настоящата заповед да се връчи срещу подпис. 

III.             Органите на Министерство на вътрешните работи да оказват пълно съдействие като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки. 

IV.             Контролът по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.


ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Сходни връзки

Mun-Dobrich-reklama


 

izida_sport_2

СПОРТЕН КОМПЛЕКС "ИЗИДА"

Потребителски функции


Ако сте изгубили парола?

Hit Counter